Primăria Municipiului Timișoara

Programul de audiente al executivului instituţiei

Modul de organizare al audienţelor la membrii executivului Primăriei Municipiului Timişoara este reglementat prin Nota internă nr. 4 din 26.02.2013 pornind de la următoarele premise:

Activitatea de audienţe are la bază deschiderea membrilor executivului Primăriei Municipiului Timişoara pentru gestionarea eficientă a problemelor oraşului, soluţionarea promptă şi în spiritul transparenţei a cerinţelor cetăţenilor acestuia.

Primarul, respectiv viceprimarii şi secretarul sunt consideraţi ca instituţii care funcţionează în temeiul Legii 215/2001 a administraţiei publice locale.
Atribuţiile primarului, respectiv viceprimarilor şi secretarului sunt delimitate strict de cadrul prevăzut de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale.
Problemele ridicate primarului respectiv viceprimarilor şi secretarului vor fi doar cele care necesită luarea unei decizii la nivel înalt, după ce au fost analizate în prealabil de către directorii sau responsabilii serviciilor de resort.

Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audienţe care depăşesc competenţele executivului sau pentru care nu există cadru legislativ în vigoare.
În motivarea înscrierii în audienţă nu sunt admise formulări de tipul: „probleme personale” sau similare, precum şi înscrieri repetate nejustificate pentru aceeaşi problemă. Cetăţenii sunt obligaţi să ofere informaţii cu privire la problematica ce urmează să fie discutată în cadrul audienţelor şi la datele lor de contact.

Pentru a putea fi înscris în audientă, în vederea solutionării problemei sale, fiecare cetăţean trebuie să urmeze calea ierarhică, după cum urmează:
să poarte discutii clarificatoare la departamentul primăriei unde are probleme, în intervalul de timp alocat zilnic programului de relaţii cu publicul;
să fi fost înscris în audienţă, după caz, la seful de serviciu sau la directorul direcţiei de care aparţine soluţionarea problemei semnalate;
în cazul nerezolvării problemei sale la nivelul directiei, cetăţeanul va fi înscris în audienţă la viceprimarul de resort sau după caz la Direcţia Secretariat General, în funcţie de competenţe;
în cazul în care nici la nivelul acestora nu au fost găsite soluţii pentru problema semnalată, acesta va fi înscris în ultima instanţă în audienţă la Primarul Municipiului Timişoara.
Serviciul de Relaţionare Directă cu Cetătenii din cadrul Direcţiei Secretariat General realizează înscrierea în audienţă a cetăţenilor la toate departamentele Primăriei Municipiului Timişoara.
Această activitate se desfăşoară la camera 12 de la parterul institutiei, la ghiseul nr. 14, pe baza buletinului de identitate. În situaţii excepţionale înscrierile în audientă se pot realiza si telefonic la numărul 0040256-408 426.

Programarea în audientă se va realiza pe loc sau cetătenii vor fi înscrişi pe o lista de asteptare. În funcţie de posibilităţi şi de problematică, acestia vor fi programaţi urmând să fie contactaţi ulterior, pe email sau telefonic, pentru confirmarea zilei şi orei când vor fi primiţi în audienţă.

Preşedinţii Consiliilor Consultative de Cartier vor fi primiţi în audienţă cu prioritate.

Numărul maxim al persoanelor înscrise în audientă va fi de 6 persoane la Primar si 15 persoane la Viceprimari şi Secretar, lista persoanelor înscrise putând fi completată doar de către membrii executivului Primăriei Municipiului Timişoara.

Când din motive obiective ce privesc agenda zilnică a membrilor executivului nu se pot ţine audienţe, cetăţenii vor fi informaţi de către reprezentanţii acestui serviciu, telefonic sau în scris, în timp util.

PROGRAMUL AUDIENŢELOR (NUMAI DUPĂ PROGRAMAREA ÎN PREALABIL LA CAMERA 12) ESTE URMĂTORUL:

Primar NICOLAE ROBU – cabinet, et.1:
• luni, de la ora 13,00

Viceprimar DAN DIACONU – cabinet, et.1:
• joi, de la ora 11,00

Viceprimar FARKAS IMRE – cabinet, et.1:
• marţi, de la ora 12,00

Secretar ȘULI CAIUS – cabinet, et.1:
• miercuri, de la ora 10,00

Direcţia de Urbanism, arh.Ciurariu Emilian Sorin , sef serviciu Gabriela Violeta Borcsi, sala sedinte, et.2:
miercuri, de la ora 10,00

Direcţia de Dezvoltare , MAGDA NICOARA ,cam.10, parter,
• miercuri, de la ora 10,00

Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități, director CULIŢĂ CHIŞ, camera 127/sala de sedinte / et.1:
• marţi, între orele 10,00-12,00

Direcţia de Mediu, director ADRIAN BERE-SEMEREDI, mansarda, camera 303 B:
• luni, de la ora 12,00

Serviciul Juridic, camera 14, parter:
• miercuri, de la ora 10,00

Serviciul Şcoli-Spitale, sef serviciu ANCA LAUDATU ,camera 31, parter :
• miercuri, de la ora 10,00

Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse,

Director Ravasila Florin-DCTDD-EST camera 230, et.2:

Director Mihai Boncea –DCTDD –VEST camera 227, et.2:

• marţi, de la ora 10,00