Prezentarea Comunei Peciu Nou

Comuna Peciu Nou este situată în câmpia de divagare Timiş-Bega, la 25 Km SV de Timişoara.

Prezentarea generală a Comunei Peciu Nou
Prezentarea generală a Comunei Peciu Nou

Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. În perioada statului dac şi a stăpânirii romane se înfiinţează aici o colonie romană sub numele VIBECH. Popularea acestei zone continuă şi după sec. III, în perioada migraţiei popoarelor Peciu Nou va cădea sub dominaţie maghiară, apărând într-un document din sec XIV cu numele VEYBECH.

Între anii 1401-1406 localitatea este domeniu regal cu statut urban, sub denumirea de OPIDUM REGYS VYEBECH, iar în secolul XVI revine la denumirea de VZBECH. Tot în secolul XVI denumirea localităţii apare în documente cu ocazia războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja, care va da o luptă în această zonă cu voievodul Transilvaniei, Ion Zapolia.

În 1526 Ungaria devine paşalâc, Transilvania principat autonom, după această perioadă sultanul colonizează în Banat mulţi sârbi, iar denumirea localităţii este schimbată de la VIBECH la PECIUI, iar în sec. XVII - PECIUIU.

Din 1685, Banatul, deci şi localitatea trece sub stăpânire habsburgică, urmând o perioadă zbucimată cu multe războaie. Habsburgii transformă Banatul în domeniu imperial condus de o administraţie militară, în frunte cu un guvernator.

Între 1717-1722, habsburgii aduc în localitate colonişti germani, aceştia se stabilesc în perimetrul comunei, denumirea localităţii apare în 1743 UYPEZ. Populaţia colonizată este de şvabi, aduşi din KOLN şi MAINZ.

Comuna Peciu Nou va fi afectată de numeroase războaie ruso-austro-turce, desfăşurate în tot secolul al XVIII -lea şi începutul secolului al XIX- lea, precum şi de revoluţiile de la 1848 şi 1849, existând chiar şi participanţi direcţi la revoluţia din Transilvania.

A urmat o perioadă de dezvoltare economică a comunei, întreruptă de primul război mondial. În primul război mondial, cetăţeni din comuna Peciu Nou au luptat alături de armata austro-ungară, existând 88 de victime.

Localităţile aparţinătoare comunei sunt Peciu Nou, Dimiaş şi Sînmărtinul Sîrbesc. Populaţia comunei este de 5120 locuitori, iar suprafaţa de 13525 ha. Activităţile principale în Peciu Nou: agricultură, industria lemnului, confecţii şi confecţii metalice.